Uttar Pradesh

Hukum Singh MLA Uttar Pradesh, Hukum Singh Biography, Hukum Singh, Hukum Singh KAIRANA MLA, Who is Hukum Singh, About Hukum Singh MLA Uttar Pradesh, Uttar Pradesh MLA details, Uttar Pradesh MLA, Address Mobile Contact Details Hukum Singh, Assets Education

Uttar Pradesh MLA Hukum Singh

Hukum Singh MLA Uttar Pradesh, Hukum Singh Biography, Hukum Singh, Hukum Singh KAIRANA MLA, Who is Hukum Singh, About Hukum Singh MLA Uttar Pradesh, Uttar Pradesh MLA details, Uttar Pradesh MLA, Address Mobile Contact Details Hukum Singh, Assets Education Criminal Cases Hukum Singh, Profession Liabilities Hukum Singh

Brief About Hukum Singh MLA Uttar Pradesh and Biography.MLA from KAIRANA Uttar Pradesh. Here are all details of this Uttar Pradesh MLA, Address, Mobile, and Contact Details of Hukum Singh. Assets Education Criminal Cases Profession and Liabilities of Hukum Singh

ConstituencyKairana (Prabuddha Nagar)
NameHukum Singh
PartyBJP
S/O,D/O,W/O Maan Singh
Age73
Address 38 Allkala Kairana Dist Pabhudh Nagar
Self ProfessionGovt Employee
Spouse Profession
Criminal Cases1
EducationGraduate Professional
Total AssetRs:2,69,23,823
LiablitiesRs:29,26,671

Find Your Assembly