Uttarakhand

Pushkar Singh Dhami MLA Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami Biography, Pushkar Singh Dhami, Pushkar Singh Dhami KHATIMA MLA, Who is Pushkar Singh Dhami, About Pushkar Singh Dhami MLA Uttarakhand, Uttarakhand MLA details, Uttarakhand MLA, Address Mobile Conta

Uttarakhand MLA Pushkar Singh Dhami

Pushkar Singh Dhami MLA Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami Biography, Pushkar Singh Dhami, Pushkar Singh Dhami KHATIMA MLA, Who is Pushkar Singh Dhami, About Pushkar Singh Dhami MLA Uttarakhand, Uttarakhand MLA details, Uttarakhand MLA, Address Mobile Contact Details Pushkar Singh Dhami, Assets Education Criminal Cases Pushkar Singh Dhami, Profession Liabilities Pushkar Singh Dhami

Brief About Pushkar Singh Dhami MLA Uttarakhand and Biography.MLA from KHATIMA Uttarakhand. Here are all details of this Uttarakhand MLA, Address, Mobile, and Contact Details of Pushkar Singh Dhami. Assets Education Criminal Cases Profession and Liabilities of Pushkar Singh Dhami

ConstituencyKhatima
NamePushkar Singh Dhami
PartyBJP
S/O,D/O,W/O Shri Shersingh
Age36
Address Village-Nagla Tarai,Teh.-Khatima, Udhamnagar
Self ProfessionFarmer
Spouse Profession
Criminal Cases0
EducationGraduate Professional
Total AssetRs:45,95,533
LiablitiesRs:6,60,668

Find Your Assembly